Rente & forbrukslån: slik finner du det billigste lånet

Det er ingen gode grunner til å velge dyrere lån enn nødvendig. Skal du redusere lånekostnadene må du sette deg inn i hvordan bankene bestemmer rentetilbudene sine. Her får du forklaringen, anbefalingene, og stegene du bør ta når du skal finne det billigste lånet for ditt behov.

Hva er billig og hva er dyrt?

Alle forbrukslån uten sikkerhet er dyrere enn lån med sikkerhet. Låner du til hus vil du for eksempel få renter ned mot 2%, mens til bil kan du i beste fall oppnå renter omkring 3,5%.

De billigste forbrukslånene har renter som starter omkring 7 prosentpoeng, altså merkbart høyere. Gjennomsnittet ligger på omtrent 12-14 prosent ifølge de undersøkelsene som er gjort av Norges Bank. Årsaken ligger i det at bankene unngår eller reduserer risiko for tap når de sikrer seg med pant i objektet man låner til. Denne sikkerheten mangler de på de såkalte forbrukslånene.

I dette perspektivet er det rimelig å si at nominelle renter under 10% er rimelige for et usikret lån. Effektive renter er noe vanskeligere å uttale seg kategorisk om. Er lånetiden svært kort, og lånesummen svært lav, vil effektive renter på et forbrukslån ofte se veldig dyre ut. Mer fullstendige tall omkring rentene på lån uten sikkerhet finner du bl.a. ved å besøke en sammenligningstjeneste. Her må man ta med i betraktningen at det koster å drive bank. Høye effektive renter på et lite lån betyr ikke automatisk at summen er uakseptabel.

Slik bestemmes kostnadene på lånet

Effektive renter er de nominelle rentene pluss alle gebyr i løpet av lånetiden. De fleste forbrukslån har et engangs etableringsgebyr. Er lånet stort, blir gebyret omtrent 950 kroner i de fleste bankene. Kreves det i tillegg månedlige termingebyr, ligger disse normalt rundt 40 kroner. Summen av renter og gebyrer gir totalkostnadene på lånet den dagen det er helt nedbetalt. Det norske forbrukertilsynet har satt opp en liste over hva du bør være ekstra oppmerksom på når du vurderer markedsføring av lån.

Den store variasjonen mellom lånene ligger i hvordan rentebetingelsene fastsettes. Bankene gjør dette på individuell basis. Det vil si at naboen din kan få bedre eller dårligere renter enn deg, selv om dere søker om samme sum fra samme bank. Den av dere med best kredittscore og betalingsevne får de laveste rentene.

Disse momentene må man ha i tankene når man vurderer ulike lånetilbud. Det vil i alle tilfeller lønne seg å følge punktene nedenfor.

4 steg til billigste lån

Finn de rette bankene

Bruk en oversiktsside over alle banker med forbrukslån. Finn frem til de bankene som har lån i den størrelsen du har behov for.

Send inn flere søknader

Send flest mulig søknader, hver med samme lånesum og tilbakebetalingstid. Det er helt uforpliktende, og hver enkelt søknad tar ikke mer enn et minutt eller to å få sendt.

Sammenlign tilbudene

Tilbudene får du fortløpende. Noen banker bruker kun minutter på søknadsbehandlingen, og det er sjelden du må vente mer enn noen timer. Det billigste lånet er det med laveste totalkostnad når lånet er fullt tilbakebetalt.

Velg billigste tilbud

Når du har funnet banken med det billigste lånet, kan du forsøke deg på å forhandle om rentebetingelsene. Her har du ingenting å tape, og det verste som kan skje er at banken sier nei. Har du flere tilbud som er like bør du vurdere å spille bankene opp mot hverandre. Opplys samtlige om at du kommer til å velge den banken som strekker seg lengst.

Søknader som sendes inn via “finansagent”

Du kan korte ned tidsbruken på innhenting av tilbud ved å bruke en finansagent. Noen av agentene samarbeider med så mange som 15 forskjellige banker. Se gjerne på hvilke banker hver agent har i porteføljen, og se om noen av de mest kjente bankene mangler.

Du kan dermed supplere med å sende en ekstra søknad til en annen agent, eventuelt direkte til de bankene agenten ikke samarbeider med. Du vil også finne mer informasjon omkring finansagenter som tilbyr refinansiering gjennom refinansiere.net. Der skriver de også litt om refinansiering for de som har betalingsanmerkninger og/eller inkassosaker.

Å bruke en finansagent koster deg ikke ei krone, og tilbudene du får er uansett uforpliktende. I noen tilfeller får man faktisk lavere renter gjennom finansagentene. Bankene er meget klar over at de konkurrerer med flere banker når søknaden formidles gjennom agenter. Det igjen kan få noen av de til å forbedre rentetilbudene.

Medlåner/kausjonering

Noen banker tilbyr bedre rentebetingelser når for eksempel ektefeller tar opp lån sammen. Årsaken er at når to er ansvarlige for tilbakebetalingen, er det lavere risiko for at lånet misligholdes.

To personer har normalt bedre inntekt sammenlagt, enn det enkeltpersoner har. Det er også mindre sannsynlighet for at lånet misligholdes på grunn av sykdom eller lignende.

Vurder derfor å låne sammen med den registrerte partneren din (samboer, ektefelle). Da får dere vanligvis bedre rentebetingelser. I tillegg kan dere dra fordeler av å selv velge hvem som skal kreve skattefradraget for gjeldsrenter på forbrukslånet.

Vær likevel obs på hva som skjer hvis lånet ikke betales som avtalt! Da kan banken ta pant i eiendelene til medlåntaker, noe som er svært uheldig.

Tre av de beste bankene på markedet

Til tross for den individuelle vurderingen som ligger til grunn for bankenes rentetilbud, finnes det noen utlånere som skiller seg positivt ut. Vi har plukket ut tre banker som bør være med når du søker etter det billigste lånet.

Santander Consumer Bank – her kan du unngå alle gebyrer når lånesummen er under 70 000 kroner. Det vil sannsynligvis gjøre at banken gir deg et av de beste tilbudene på små lån.

OPP Finans – muligheter for nominelle renter helt ned mot 7,50%, og effektive renter helt nede i 8,07%. Bankens lovpålagte priseksempel vitner også om gode rentetilbud for gjennomsnittskunden.

Ikano Bank – banken har helt greie nominelle minsterenter på 7,9%. De har også et temmelig lavt nivå på de høyeste nominelle rentene, som for tiden ligger på 15,9%. Det tilsier at personer med dårlig (lav) kredittscore kan komme relativt sett bedre ut med lån i Ikano Bank.

Noen vurderinger til slutt

Forbrukslån uten sikkerhet er ingen billig affære, og vi anbefaler at du vurderer nøye behovet før du låner. Skal du finne det billigste lånet bør du innhente mange tilbud, sammenligne korrekt, og helst prøve å prute ned rentene. Flere praktiske punkter omkring det å finne beste forbrukslån utdypes nærmere her: www.forbrukslån.no/beste-forbrukslån. Vurder også å bruke en medlåner dersom det sømmer seg for den situasjonen du/dere er i.

I tillegg anbefaler vi at låntakere bruker eventuelle muligheter til å betale raskere ned på lånet enn det de avtaler i utgangspunktet. Det skal ikke tilkomme kostnader for ekstra innbetalinger, eller for å innløse hele lånet før avtalt tid.

Forbrukslån er et produkt mange har sterke meninger om. Finansdepartmentet vil sannsynligvis gjøre det enda vanskeligere å ta opp slike lån i tiden fremover.