Møt forbrukslånportalene som hjelper deg finne et godt tilbud

Å bruke en portal til å sammenligne forbrukslån er et godt utgangspunkt for å finne det billigste alternativet.

Her har vi sett nærmere på innholdet hos noen av de meglerne som samarbeider med norske banker. Les også om ulike renter på forbrukslån, og hva som regnes som gode og dårlige tilbud.

Dette må du vite om rentene på denne typen lån

Ha i bakhodet at renter på forbrukslån fastsettes individuelt for hver enkelt søker. Derfor er det ikke alltid enkelt å si noe om hva som er gode og hva som er dårlige tilbud.

Generelt sett er det slik at personer med høy kredittscore og god betalingsevne, får de laveste rentene. Om en bank er billig eller ei, vil derfor kun kunne måles ut i fra tilbudene hver enkelt person får fra de forskjellige bankene.

Vårt beste råd når det gjelder denne formen for finansiering er derfor at du alltid bør sammenligne så mange tilbud som mulig. Her kommer også forbrukslånportalene til sin rett.

Hva er billig og hva er dyrt?

Bankenes låneeksempel gir oss en relativt god indikasjon på hva som kan regnes som gode og dårlige tilbud. Låneeksempelet henter gjennomsnittlige kostnader og renter for en spesifikk lånestørrelse.

Dette kan fortelle oss noe om banker er blant de mest konkurransedyktige. Har banken lave effektive renter i låneeksempelet, er det naturlig å anta at banken gir rimelige tilbud.

Vår vurdering er at et forbrukslån på over 50 000 kroner, er rimelig dersom effektive renter er under omtrent 13%. Er det snakk om et større lån enn dette, for eksempel på flere hundre tusen, bør rentene ligge lavere. Små lån som skal betales tilbake raskt kan derimot regnes som rimelige, selv om de har høyere årsrenter enn 13%.

Sammenlign tilbudene via en lånemegler

Dette er sannsynligvis den aller mest omfattende måten du kan sammenligne kostnadene for forbrukslån. Oversiktene er som oftest inndelt i tre hovedkategorier, henholdsvis for standard lån, lån til refinansiering, og såkalte smålån.

Hvilke banker som er å finne i hver kategori flyter litt over i hverandre av naturlige årsaker. En bank som tilbyr store lån kan ha et minstelån som vil kunne klassifiseres som et smålån. Det samme gjelder lån til refinansiering. Her vil enhver bank som tilbyr store lån kunne passe inn.

Sidene har som oftest grundige omtaler av de mest aktuelle bankene. Der får du informasjon om bankens rentenivå, gebyrer og lånebeløp. Fordeler og ulemper ved tilbudet belyses, og du kan lese om hvilke krav banken stiller til søkeren. Omtalene tar også for seg fordeler og ulemper ved bankens tilbud, samt en helhetsvurdering. Flere av de beste finansagentene er også omtalt etter samme lest.

Sidene inneholder i tillegg en god samling nyttige artikler. Gjennomgangstemaet er privatøkonomi, og du kan finne mange gode tips i arkivet.

Dersom du ønsker å kvitte deg med dyre gjeldsforpliktelser

Noen agenter har også oversikter over banker som lar deg sammenligne refinansiering. Innholdet her er ganske likt portalene som er omtalt ovenfor, men med en naturlig dreining mot refinansiering. Du får omtaler av banker, finansagenter og deres respektive lånetilbud. Antallet er imidlertid lavere, da banker med kun smålån eller mikrolån ikke tas med. Små lånestørrelser er normalt lite aktuelt for de som skal refinansiere.

Portalene har oftest et knippe hovedartikler på forsiden som bør leses om du sliter med dyre lån eller kredittgjeld.

Der får du gode tips og råd om hvordan du går frem for å samle gjelden, og hvordan du får bedre betingelser. Bloggen på denne siden har også interessant stoff innen privatøkonomi.

Andre måter å sammenligne tilbud på

Om du vil sammenligne en spesifikk banks tilbud med en annen, kan Finansportalen.no være et bra alternativ. Der oppgir du lånebeløp og antallet år du vil ha til nedbetaling, taster inn navnet på banken du vil se tilbud fra, og får opp resultatet. Du kan også velge å se alle banker med tilbud som passer til lånesummen og nedbetalingstiden du oppga. Finansportalen har ingen omtaler eller ytterligere informasjon om bankene.